Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza jest to proces będący odwrotnością naturalnego zjawiska osmozy, który odbywa się bez stosowania jakichkolwiek środków chemicznych. Pod wpływem ciśnienia woda przechodząc z roztworu o większym stężeniu przez półprzepuszczalną membranę do roztworu o mniejszym stężeniu zostaje trwale oddzielona od zanieczyszczeń, które zostają odprowadzone do ścieków. Membrana odwróconej osmozy zatrzymuje zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne oraz rozpuszczone w wodzie substancje stałe, metale ciężkie, pierwiastki radioaktywne, przepuszczając tylko cząsteczki czystej wody. Odwrócona osmoza umożliwia uzyskanie wody najwyższej jakości, pozbawionej pasożytów, bakterii i wirusów, gotowej do natychmiastowego spożycia.

Rodzaj zanieczyszczeń i ich redukcja metodą odwróconej osmozy (membrana TMC)

Rodzaj zanieczyszczeńProcent redukcji
Rodzaj zanieczyszczeńProcent redukcji
Aluminium96-98
Amoniak80-90
Azotany90-95
Bakterie99,99
Bor50-70
Borany30-50
90-95
Bromki92-95
Chlorki85-95
Chromiany85-95
Cyjanki96-98
Cynk80-90
Dwutlenek krzemu92-95
Fluorki95-98
Fosforany93-97
Kadm92-95
Krzemiany93-98
Magnez96-98
Mangan96-98
Miedź96-98
Nikiel95-98
Ołów96-98
Ortofosforany 96-98
Polifosforany96-98
Potas92-96
Rtęć94-97
Siarczany96-98
Sód92-98
Srebro93-96
Subst. promieniotwórcze93-97
Triosiarczany96-98
Wapń93-98
zw. węglowo-magnezowe93-97
Żelazo96-98

  • Odwrócona osmoza, to najbardziej technologicznie zaawansowana metoda filtrowania wody przeznaczonej do picia i dla potrzeb przemysłu, szczególnie w farmacji i fotografii;

  • Membrana filtra odwróconej osmozy wykonana jest z atestowanych i najwyższej jakości materiałów nadających się do wody pitnej,dobieranych drogą wieloletnich badań;

  • Odwrócona osmoza to, fantastyczna metoda, która rozwiązała problemy wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, jakie mogą znaleźć się w wodzie do picia;

  • Odwrócona osmoza dostarcza wodę o doskonałej jakości – oczyszcza ją z trujących soli mineralnych, związków chloru i fluoru, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych, dioksyn, chemikaliów przemysłowych i rolniczych oraz wszelkiego rodzaju mikroorganizmów,
    łącznie z bakteriami i wirusami;

  • Prosta w obsłudze i łatwa do zainstalowania;

  • Nie używa się do niej żadnych chemikaliów;

  • Nie używa się do niej energii elektrycznej;

  • Połączenie najwyższej jakości materiałów z najnowszą technologią dostępną na światowym rynku w dziedzinie uzdatniania wody, które pozwoliło uzyskać perfekcyjnie czystą jakość za ekonomiczną cenę.

 

MENU